Bättre introduktion

Syftet med Hansels introduktion är att alla får en jämlik och omfattande introduktion i arbetet i början av anställningsförhållandet. Med en högkvalitativ introduktion ser vi till att medarbetarna är en del av arbetsgemenskapen från början och snabbt och effektivt kan sätta sig in i sitt arbete. Bra introduktion främjar också säkerheten och välbefinnandet på arbetsplatsen.

Hansel vill säkerställa att nya medarbetare får en god introduktion i sitt arbete och sin arbetsmiljö. Hos Hansel genomför den närmsta chefen introduktionen, men behöver naturligtvis inte göra hela introduktionen själv, eftersom stödmaterial är tillgängligt. Materialet förnyades och byggdes 2023. Bland hjälpmedlen som stödjer introduktionen finns ett introduktionskort, en introduktionskurs online och ett för hela huset gemensamt introduktionsprogram.

”Hansel vill säkerställa att nya medarbetare får en god introduktion i sitt arbete och sin arbetsmiljö.”

Start med webbaserad introduktion

Vi ordnade vår första webbkurs i slutet av året och den togs emot väl av både nya och äldre medarbetare. Introduktionskursen på webben har gjort introduktionsprocessen mer flexibel, eftersom en del av introduktionen sker på egen hand. Det sparar också chefernas tid eftersom de inte behöver gå igenom samma frågor med varje ny medarbetare. Den webbaserade introduktion hjälper oss också att säkerställa att nya Hansa-medarbetare har en enhetlig kunskapsnivå och enhetliga färdigheter när de börjar arbeta. Den webbaserade kursen varar i cirka 20 minuter och ger dig möjlighet att utforska följande områden i din egen takt:

  1. Hansel som arbetsplats
  2. Hållbarhet
  3. Allmänna anställningsfrågor
  4. En välmående personal
  5. Kommunikation och sociala medier

Utöver den webbaserade introduktionen ar vi förnyat hela husets interna introduktionsprogram för att vi kan möta våra nuvarande behov. Antalet anställda ökar och tack vare hybridarbetsmodellen kommer att anställda från olika håll i Finland så vi komprimerar introduktionsprogrammet till två dagar.

På introduktionsdagar får den nya medarbetaren möjlighet att prata med representanter från olika avdelningar och även lära känna nya kollegor. Satsningarna på kultur och vad det innebär att arbeta hos Hansel antas leda till en starkare organisationskultur, en starkare känsla av att arbetet är viktigt och förbättrad interaktion.

Skriva ut

Intressant för dig

Förändring är uppfriskande även på jobbet

Hybridarbetet har etablerat sig under de senaste åren och erbjuder en välkommen omväxling.

Läs artikeln

Arbetsrotation ger en möjlighet att bredda sitt perspektiv

Utvecklingschef Maria Röykkä fick i februari 2022 chansen att få bli programchef för programmet för verkningsfull offentlig upphandling.

Läs artikeln

Hansel – den offentliga sektorns upphandlingsenhet

Hansel är ett icke-vinstdrivande aktiebolag vars mål det är att öka lönsamheten inom den offentliga sektorn genom effektiva upphandlingar.

Läs artikeln