Gå till innehållet

ÅRLIG ÖVERSYN 2023

Tillväxt och god respons

Vi rentav överskred vårt tillväxtmål 2023 och både våra kunders och våra leverantörers tillfredsställelse med vårt samarbete förbättrades ytterligare. Även vår personals bedömning av sina arbetsplats förbättrades ytterligare. Riktningen överensstämmer alltså kraftigt med strategin.

ÅRLIG ÖVERSYN 2023

Tillväxt och god respons

Vi rentav överskred vårt tillväxtmål 2023 och både våra kunders och våra leverantörers tillfredsställelse med vårt samarbete förbättrades ytterligare. Även vår personals bedömning av sina arbetsplats förbättrades ytterligare. Riktningen överensstämmer alltså kraftigt med strategin.