Att studera samtidigt som man arbetar ger nya perspektiv

Hansel är en sakkunnigorganisation och vår största tillgång är vår kunniga personal. Vi får regelbundet beröm av våra intressenter för vår sakkunskap. Kompetens uppdaterar sig inte själva utan kräver aktiv utveckling.

Förutom vår egen Hansel-akademi och olika yrkesutbildningar stöder vi våra sakkunniga i studier vid sidan av arbetet. Hansel-medarbetare har tagit vara på denna möjlighet med glädjande entusiasm.

Tre personer från Hansel studerar som bäst inför en högre yrkesskoleexamen: försäljningskoodinator Jaanas studier är inriktade på utvecklingen av hållbar affärsverksamhet, upphandlingssakkunnig Eeva fördjupar sig i offentliga upphandlingar och servicechef Tiina studerar kunskapsbaserad inledning. Nantte, som arbetar som anbudskonsult, studerar på det engelskspråkiga magisterprogrammet i supply management vid universitetet i Villmanstrand och vår systemexpert Jonne utexaminerades i höstas som IT-tradenom i datavetenskap. Trots sina olika studieinriktningar delar de fem uppfattningen om fördelarna och nackdelarna med att studera.

”Det är fantastiskt att kunna utvidga sitt eget tänkande och sina egna perspektiv.”

”Det bästa är definitivt nätverkandet och samtalen med nya människor. Det är fantastiskt att kunna utvidga sitt eget tänkande och sina egna perspektiv”, säger Eeva och d e andra nickar instämmande.

Stöd av kollegor för studierna

Arbetslivet återspeglas i studierna på många sätt. Nya idéer kan testas i det egna arbetet på ett konkret sätt och man lär sig se saker på ett mer holistiskt sätt. Arbetskamraterna blir ofta sparringpartner för nya perspektiv.

”Jag är för tillfället studieledig och saknar tyvärr möjligheten att testa nya saker tillsammans med mina kollegor. Å andra sidan ger studieledigheten en helt annan flexibilitet i vardagen och ger mig tid att tänka”, säger Tiina.

Fritid är det någonting som de studerande alls har? Åtminstone inser alla vikten av planering och schemaläggning.

”Som tur är kan du planera webbstudierna ganska bra utifrån dina arbetsuppgifter. När jag vet att jag kommer att ha lite mer att göra på jobbet ett tag tar jag färre kurser och vice versa”, säger Nantte.

Arbetsgivarens och kollegornas stöd uppskattas av de studerande Hjälp och tips finns alltid att få liksom förslag på ämnen och annat stöd för examensarbeten. Och även om vardagen ibland kan vara hektisk är de studerande överens om att den övergripande bilden är mycket positiv.

”Jag har fått ut mer av studierna än jag någonsin hade kunnat föreställa mig”, sammanfattar Jaana.

Skriva ut

Intressant för dig

Lärdomar från Europa om offentlig upphandling

Jurist Jussi Ratsula och anbudskonsult Satu Salminen utexaminerades från programmet⁠Public Procurement Excellence 2022.

Läs artikeln

Förändring är uppfriskande även på jobbet

Hybridarbetet har etablerat sig under de senaste åren och erbjuder en välkommen omväxling.

Läs artikeln

Arbetsrotation ger en möjlighet att bredda sitt perspektiv

Utvecklingschef Maria Röykkä fick i februari 2022 chansen att få bli programchef för programmet för verkningsfull offentlig upphandling.

Läs artikeln