Arbetsrotation ger en möjlighet att bredda sitt perspektiv

I februari 2022 fick utvecklingschefen Maria Röykkä möjlighet att ta över som programchef för Verkningsfull offentlig upphandling och i den tjänsten vid finansministeriet arbetade hon också hela året 2023. Rotationen gav Maria erfarenhet av ett nytt, mycket brett spektrum av arbetsuppgifter – inklusive att leda nätverk och projekt.

Som programchef arbetade Maria i kärnteamet för Verkningsfull offentlig upphandling. Teamet planerade genomförandet av programmet för målen i regeringsprogrammet och den nationella upphandlingsstrategin skulle nås. Målet nåddes genom att lyckade åtgärder.

Maria ansvarade för projekt som rörde strategisk upphandlingshantering och utveckling av upphandlingskompetens. Hon var bland annat ansvarig för nätverken Effektfull upphandling och Upphandlingsforskare och var också med om att grunda nätverk bestående av ansvariga för välfärdsområdenas upphandlingar. I sitt vanliga jobb arbetar Maria med utvecklingsprojekt inom upphandling med enskilda upphandlande enheter. Planeringen och ledningen av temagrupperna skilde sig mycket från detta.

”Min förståelse för mina kunder har fördjupats avsevärt under de senaste två åren.”

”Jag känner att min förståelse för kunden fördjupades avsevärt under de två åren, eftersom jag hela tiden kunde diskutera och sparra med så många olika upphandlingsavdelningar”, säger Maria glatt.

Under sina år på programmet Verkningsfull offentlig upphandling hade Maria också möjlighet att träffa framtida aktörer på Studia-mässan och hon var involverad i utvecklingen av marknadsföringsmaterial för upphandlingsarbete.

Nya dimensioner i arbetet

I programmet Verkningsfull offentlig upphandling innehöll arbetsdagarna en hel del möten och olika evenemang. Förutom upphandlande myndigheter träffade Maria även representanter för företag som lämnar anbud på offentliga kontrakt och upphandlingsforskare. Hon tyckte att det var mycket givande att bredda sin syn på upphandling, även om hon redan har ungefär ett decenniums erfarenhet.

Marias roll var att tillföra praktisk upphandlingserfarenhet från Hansel till kärnteamet för Verkningsfull offentlig upphandling. Hon anser att hennes egen kompetens har utvecklats under resan, särskilt när det gäller strategisk projektledning och upphandling.

”Jag fick på nära håll se hur många upphandlande enheter som i slutändan kämpar med samma problem. Därför lönar det sig verkligen med samarbete och dialog över organisationsgränserna för att de bästa lösningarna och metoderna ska kunna delas”, uppmuntrar Maria.

Maria sammanfattar att arbetsrotationen erbjöd en intressant möjlighet att arbeta med en helt annan arbetsbeskrivning under en tid, bredda sina egna perspektiv och fördjupa sin förståelse för sin verksamhetsmiljö. Hon rekommenderar varmt upplevelsen till alla som får chansen. I framtiden kommer kunderna inom Hansels utvecklingstjänster för upphandling att få ta del av Marias nya insikter och utvecklingsanda.

 

Verkningsfull offentlig upphandling

Programmet Verkningsfull offentlig upphandling är ett gemensamt program för finansministeriet och Finlands Kommunförbund och det syftar till att främja hållbarheten i de offentliga finanserna och den sociala effekten av offentlig upphandling. Programmet Verkningsfull offentlig upphandling samlar offentlig upphandling och utveckling under ett och samma paraply.

Skriva ut

Intressant för dig

Att studera samtidigt som man arbetar ger nya perspektiv

Hansel är en sakkunnigorganisation och vår största tillgång är vår kunniga personal.

Läs artikeln

Förändring är uppfriskande även på jobbet

Hybridarbetet har etablerat sig under de senaste åren och erbjuder en välkommen omväxling.

Läs artikeln

Resultatpremie för att uppmuntra personalen

Kollektivavtalet för anställda som arbetar hos Hansel för perioden 1.4.2023–31.3.2025 undertecknades av Hansel och YTN (De Högre Tjänstemännen).

Läs artikeln