Nyckeltal

Gemensamma upphandlingar gjordes för 1 593 000 000 euro. Top 3 av gemensamma upphandlingar var återförsäljning av MS-licenser med 178 miljoner euro, IT-konsulttjänster med 150 miljoner euro och elektricitet med 110 miljoner euro.Det var 1 007 avtalsleverantörer och 1 002 kunder som tecknade sig för gemensam upphandling. Den genomsnittliga serviceavgiften var 0,85 %. Hansel har 132 sakkunniga som ägnade 2 600 dagar åt att genomföra konkurrensutsättningar och 810 dagar på att utveckla upphandling.

Skriva ut

Intressant för dig

Nyckeltal och finansiell ställning

Läs artikeln

Utvecklingen av de gemensamma upphandlingarna

I fråga om konkurrens­utsättningen för gemen­samma upphandlingar var 2023 ett lugnare år.

Läs artikeln

Personalstatistik

I slutet av 2023 uppgick antalet Hansel-medarbetare till 132.

Läs artikeln