2023 var ett livligt år med många evenemang

Vi ordnade olika evenemang i syfte att med stöd av våra tjänster hjälpa kunderna att lyckas i sina upphandlingar och att föra samtal om våra kunders behov av upphandlingar. Förutom på våra egna evenemang träffade vi kunderna på evenemang som andra aktörer ordnade, till exempel på det årliga storevenemanget Kommunmarknaden som ordnas av Kommunförbundet.

Under 2023 deltog nästan 2 600 kunder och leverantörer i våra olika evenemang. Vi medverkade i 62 olika evenemang av vilka åtta var webbseminarier som vi ordnade och 48 minitävlingskliniker eller informationsevenemang i samband med olika gemensamma upphandlingar. Dessutom medverkade vi i sex andra evenemang där vi deltog med en mässavdelning.

Webbseminarier för kunder under 2023:

 • På resa med Hansel
 • Minikonkurrensutsättning steg för steg
 • Effektivare upphandlingar med data
 • IC-dag

Dessutom ordnade vi infoinslaget Så här ansluter dig till Hansels gemensamma upphandlingar.

Webbseminarier för leverantörer under 2023:

 • Hur gör jag en anbudsansökan till ett dynamiskt upphandlingssystem?
 • Så här lämnar du ett lyckat anbud i en minikonkurrensutsättning
 • Rapportering av avtalsförsäljning
 • Användningen av webbtjänsten hansel.fi

I våra webbseminarier deltog sammanlagt 2 591 personer. Förutom på våra egna evenemang träffade vi kunder på vår mässavdelning:

 • Social- och hälsovårdens adb-dagar
 • Upphandlingssektorns förhandlingsdagar
 • Konferens för administrativ ledning och personal- och ekonomiledning
 • Kommunmarknad
 • Evenemanget Ateria 2023
 • Högskolornas IT-dagar
Skriva ut

Intressant för dig

Aktivt internationellt samarbete om hållbarhet

De nordiska upphandlings­enheternas samarbete kring hållbarhet är igen effektiv efter en liten nedgång orsakad av korona­epidemin.

Läs artikeln

Compliance-repetitionerna intresserade

Hansels affärs­verksamhet baserar sig på lagenlighet, transparens och obundenhet.

Läs artikeln

I KEINO-akademierna låg fokus på utvecklingen av upphandlings­kompetensen

KEINO:s utvecklings­program för strategisk ledning av upphandlingars genomslag, det vill säga KEINO-akademin, fokuserade år 2023 på välfärds­områdena.

Läs artikeln