Compliance-repetitionerna intresserade

Hansels affärsverksamhet baserar sig på lagenlighet, transparens och obundenhet. I syfte att trygga den här grunden inledde Hansel 2019 ett compliance-program. Programmet har som mål att trygga bolagets etiska och kravöverensstämmande verksamhet, förebygga risker för oetisk verksamhet och missbruk och att erbjuda förfaranden för hantering av missbruk.

I enlighet med vår strategi iakttar vi höga etiska principer i allt arbete som vi utför. Det här förutsätter att den etiska och kravenliga verksamheten är förankrad i varje Hansel-medarbetares ryggmärg. Vi stöder våra sakkunnigas kompetens genom omfattande anvisningar, formbundna processer och fortgående utbildning.

Hansels compliance-team genomförde 2023 repetitionsövningar med compliance som tema för hela personalen. Under repetitionsövningarna gick vi igenom Hansels etiska anvisningar och andra väsentliga anvisningar bland annat i anknytning till hanteringen av jävighet, mottagande av gåvor och medverkan i evenemang. Dessutom repeterade vi också hur Hansel-medarbetare ska gå till väga när de blir medvetna om missbruk och var bolagets interna rapporteringskanal i enlighet med lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser finns.

”Det bästa med repetitionsövningarna var diskussionerna om hur compliance syns i var och ens arbete.”

Till det bästa med repetitionsövningarna hörde samtalen i enheterna om hur compliance syns i varje enskild Hansel-medarbetares arbete. Efter lite trevande kunde vi ta fasta på mycket olika infallsvinklar eftersom våra arbetsuppgifter varierar från beredningen av gemensamma upphandlingar och våra kunders konkurrensutsättningar till kund- och intressentgruppskommunikation, från kundrådgivning till tjänster för utvecklingsverksamheten, från ekonomiförvaltningen till olika lag av rapportering och till dataskydd och datasäkerhet. Samtalen fördjupade vår uppfattning om hur ofta vi i arbetet råkar i situationer där det finns risk att begå missbruk eller tillämpa andra oetiska tillvägagångssätt och hur viktigt det är att identifiera potentiella risker och hitta de rätta handlingsmodellerna i varje enskild situation.

Repetitionsövningarna stärkte ytterligare känslan av att saker och ting går rätt till hos Hansel. Våra sakkunniga kan skilja mellan rätt och fel och iakttar lagar och anvisningar i sitt arbete. Vi kan stolt konstatera att Hansel bedriver en etiskt sett högtstående upphandlingsverksamhet.

Skriva ut

Intressant för dig

Hansel erbjöd sitt stöd inför välfärdsområdets upphandlingsstart

Inom alla välfärdsområden var 2023 ett skyndsamt för de yrkeskunniga för upphandling.

Läs artikeln

Hansel hjälpte till att hitta en partner för projektet

Landsbygdsparlamentet hösten 2024 kommer att samla tusentals människor som brinner för landsbygdsutveckling i Nurmes och på linjerna.

Läs artikeln

Att studera samtidigt som man arbetar ger nya perspektiv

Hansel är en sakkunnigorganisation och den största kraftresursen är den kompetenta personalen.

Läs artikeln