Aktivt internationellt samarbete om hållbarhet

Upphandlingsenheternas nordiska samarbete för hållbarhet är tillbaka på rätt spår efter en kort svacka under coronaepidemin, och 2023 träffades nätverket för socialt ansvar två gånger: i mars i Köpenhamn och i september i Helsingfors.

På mötet i Köpenhamn granskades de avtalsvillkor som rör socialt ansvar och erfarenheter från revisioner utbyttes. Mötet pågick en dag och det verkade inte finnas tillräckligt med tid, så man beslutade att mötet i Helsingfors skulle pågå i en och en halv dag och det reserverades gott om tid för revisionen. Det var intressant att jämföra de juridiska utmaningarna och kostnaderna för revisioner i olika länder.

Juris doktor Natalia Ollus, direktör för Europeiska institutet för kriminalpolitik Heuni som är verksamt i anslutning till FN, var inbjuden som huvudtalare på mötet i Helsingfors. Inlägget fokuserade särskilt på arbetsrelaterad exploatering och riskhantering i leveranskedjor, och ämnet gav upphov till en hel del diskussion. Nätverkets nästa möte kommer att äga rum i juni 2024 i Oslo. Utöver de nordiska mötena bedrev vi hållbarhetsarbete också direkt med Adda, de svenska kommunernas gemensamma upphandlingsenhet.

I Best ReMap-projektet tog vi fram kriterier för livsmedelsupphandling

Hansel deltog i det europeiska Best ReMap-projektet 2022 och 2023. Detta var ett arbetspaket inom helheten Joint Action Food Procurement in Public Institutions där offentlig livsmedelsupphandling diskuterades. Projektet identifierade skillnader och likheter mellan nationell lagstiftning och EU-lagstiftning och jämförde handlingssätt och erfarenheter. Syftet var att utveckla verktyg för offentlig livsmedelsupphandling och under projektet testades bland annat olika verktyg för att stödja upphandling.

I Best ReMap-projektet fastställdes mål på europeisk nivå och projektet inledde utfärdandet av en färdplan. I framtiden kommer lagstiftningen om offentlig livsmedelsupphandling utvecklas så att det fastställs obligatoriska kriterier för offentlig livsmedelsupphandling.

Efter projektet kommer ett europeiskt nätverk av offentliga livsmedelsupphandlare att träffas på distans en gång i månaden. I olika länder är livsmedelsupphandlare bekymrade över frågor som prissättningslösningar, näringskrav och iakttagande av hållbarhet. Nätverket kommer att fortsätta utbyta erfarenheter och lära av varandra så som under projektperioden. en representant från kommissionen som förser nätverket med EU-information kommer också att delta.

Skriva ut

Intressant för dig

Hållbarhetsledning

"Hållbarhet är vår styrka" är ett av huvudtemana i vår tillväxtstrategi och har varit det under lång tid i tidigare strategier.

Läs artikeln

Lärdomar från Europa om offentlig upphandling

Jurist Jussi Ratsula och konkurrensutsättningskonsult Satu Salminen utexaminerades från programmet Public Procurement Excellence 2022.

Läs artikeln

Bestremap.eu: Best ReMap-projektets slutrapport

Läs artikeln opens in a new tab