Utsikter för analytikens framtid

Digitaliseringen av offentlig upphandling har nått långt i Finland och det genereras mer data i anslutning till upphandlingarna än man hinner utnyttja. Hansels har som mål att vara en föregångare för dataanalytik inom den offentliga upphandlingen.

När det gäller analytik minns vi från 2023 främst behovet av att satsa på data-infrastruktur, användningen av chatbottar baserade på stora språkmodeller som sparrningspartner i kodning, initiativet av Hansels kunder öppna data i leverantörsfakturor och behovet av att både i intern och extern analytik satsa på Business Intelligence (BI)- analytiken som genomförs på stark nivå.

Förutsättningen för användning av mer avancerad analytik, som modellering, prognoser och maskininläsningsmodeller är att grunden för data är i gott skick. Detta betyder att data ska vara aktuell, pålitlig och felfri och att den samlas in automatiskt i källsystemen. Enligt den ofta nämnda tumregeln går 80 procent av en analytikers arbetstid åt till städa upp och reparera data och 20 procent kvarstår för själva analysen. Det här motsvarar mycket bra verkligheten – åtminstone ibland. Under 2023 inledde Hansel ett omfattande reformprojekt om infrastrukturen i dataanalytiken och motsvarande projekt verkar nu vara på gång i ett flertal organisationer. Den nya yrkestiteln dataingenjör har börjat framträda i arbetsplatsannonserna och för tillfället är den här yrkesgruppen för många företag värdefullare än guld.

Behandlingen av upphandlingsinformation utvecklas

Chatbottarna baserade på stora språkmodeller samlade under 2023 omfattande hype och hybris runt sig. Den kändaste är OpenAI:s ChatGPT som också förekom i Hansels analytikteams vardag. Hittills kan modellerna inte fungera självständigt men det går bra att med språkmodeller som sparrningspartner lösa problem i anknytning till modelleringen och kodning av tekniska och matematiska data. Detta kräver visserligen att användaren har sakkännedom eftersom språkmodellerna kan hitta på svar som verkar vara rätta men ändå är fel. Å andra sidan gäller det att vara noggrann så att man inte matar (öppna) språkmodeller med förtrolig information. Rätt använda kan modellerna höja dataanalytikerns arbetseffektivitet betydligt.

”Hansel inledde ett omfattande reformprojekt om infrastrukturen i dataanalytik.”

Under 2023 kom två helt nya organisationer, Tammerfors universitet och Träskända stad med i Tutkihankintoja.fi-portalen som Hansel administrerar. Leverantörsfakturor som öppna data är även ett mål i det nya regeringsprogrammet så dessa publiceringar kommer vi att få se mer av inom den närmsta framtiden. Under de kommande åren kommer man säkert också att granska Tutkihankintoja.fi-tjänstens förhållande till det i regeringsprogrammet nämnda koncentrerade nationella datalagret för upphandlingar. Som långsiktig vision behövs definitivt i Finland en helhet som motsvarar USA:s centralförvaltnings öppna upphandlingsportal. Hansel understöder en ökad öppenhet och spårbarhet i offentliga upphandlingar.

Mitt i allt övermod kring artificiell intelligens lönar det sig att minnas att det största tilläggsvärdet för Hansels affärsverksamhet och för våra kunder kommer ur den traditionella beskrivande analytiken. En väl gjord BI-analytik är nu och kommer även i framtiden att vara kärnan i Hansels analystjänster och Hansels specialitet. Prognoser och modeller används när det finns konkreta användningssyften men väl genomförda grafiska representanter och tabeller om upphandlingsdata möter ofta bäst analytikbehoven.

Skriva ut

Intressant för dig

Artificiell intelligens förbättrar kund­upplevelsen och höjer den interna effektiviteten

I teknologivärlden kommer man sannolikt att minnas 2023 som året då generativ AI baserad på stora språkmodeller fick sitt stora genombrott.

Läs artikeln

Tillväxtstrategi

Det första året av tillväxtstrategin 2023–2026 avslutades.

Läs artikeln

Utsläppen från gemensamma upphandlingar beräknades

Under 2023 köptes varor och tjänster för cirka 1,6 miljarder euro via Hansels gemensamma upphandlingar.

Läs artikeln