Personalsiffrorna som hjälp för ledning och utveckling

Utvecklingen av personalssiffrorna följs aktivt upp hos Hansel. De avslöjar en hel del som beaktas i ledningen och utvecklingen av företaget.

I början av 2023 bekymrade den höga utgångsomsättningen. Läget lugnade emellertid sig under andra halvåret och inga ytterligare uppsägningar skedde efter september. Totalt sade 12 personer upp sig under hela året och utgångsomsättningshastigheten bland dem var 9,8 procent. Slutligen var ökningen jämfört med föregående år endast 0,4 procent. Under coronaåren låg Hansels omsättning under genomsnittet.

Under 2023 anställde vi totalt 18 nya medarbetare, det vill säga en mer än under föregående år. Nästan alla Hansels medarbetare är tillsvidareanställda. För tillfälliga bemanningsbehov använder vi oss främst av personaluthyrning och utnyttjar vårt eget gemensamma upphandlingsavtal. Vår avtalsleverantör är Staffpoint Oy och vi anställde fem personer under 2023, fyra kvinnor och en man. Deras arbetsuppgifter bestod bland annat av kundservice och hjälp med kategorihantering.

”Vår personalklubb ordnade populära evenemang under året.”

Arbetstagarna var sjuka sammanlagt 2,6 årsverken under 2023 (2022: 2,3 årsverken) och anlitade företagshälsovårdens tjänster i genomsnitt för 602 euro per person (2022: 526 €/person). Rekreationskostnaderna fortsatte att öka till 357 euro per person (2022): 264 €/person). Vår personalklubb ordnade populära evenemang under året: till exempel såg mer än fyrtio personer musikalen Once, och sommardagen i Kyrkslätt och julfesten i Argoksenmäkis källare lockade omkring hundra personer från Hansa-medarbetare i en anda av Cha Cha Cha.

Hansels medarbetare är högutbildade: 90% av våra medarbetare har en universitetsexamen (2022: 89 %) och under 2023 deltog våra medarbetare i genomsnitt i två dagars utbildning (2022: 3 dagar). Kvinnorna var något mer aktiva än män när det gällde att delta i utbildning: 1,9 dagar (män 1,1 dagar).

 

Man trivs hos Hansel

Arbetstillfredsställelsen på Hansel ligger på en mycket hög nivå. I en undersökning utförd av arbetspensionsbolaget Elo var det övergripande genomsnittliga betyget 3,98 på en skala från 1 till 5 (2022): 3,86). Den genomsnittliga arbetsförmågan var 8,52 på en skala från 0–10 (2022): 8,55). Den genomsnittliga stressnivån var 2,49 på en skala från 1 till 5 (2022): 2,47). Mätaren av stressnivåer är omvänd: ju lägre siffra, desto lägre stressnivå.

Hansels närmsta chefer fick särskilt goda resultat i undersökningen. Det högsta betyget på 4,50 uppnåddes för ”Min närmsta chefn är tillgänglig”, följt av det högsta betyget på 4,39 för ”Min närmasta chef litar på mig”. Lägst betyg fick ”Vi vågar diskutera svåra frågor”, 3,27, och ”Vi funderar tillsammans på hur förändringar påverkar vårt arbete”, 3,36.

Även om resultaten ligger på en hög nivå och vi kan vara stolta över dem gör vi ständiga förbättringar för att behålla det goda resultatet i framtiden. För cheferna har det till exempel ordnats utbildning i responskultur i avsikt att förbättra resultaten av punkterna ”Vi är modiga nog att diskutera svåra frågor” och ”Jag får tillräckligt med respons från min chef” i undersökningen om arbetsgemenskapen.

Skriva ut

Intressant för dig

Personalstatistik

I slutet av 2023 uppgick antalet Hansel-medarbetare till 132.

Läs artikeln

Resultatpremie för att uppmuntra personalen

Kollektivavtalet för anställda som arbetar hos Hansel för perioden 1.4.2023–31.3.2025 undertecknades av Hansel och YTN (De Högre Tjänstemännen).

Läs artikeln

Bättre introduktion

Syftet med Hansels introduktion är att alla får en jämlik och omfattande introduktion i arbetet i början av anställningsförhållandet.

Läs artikeln