Verkställande direktören har ordet

Ökad användning av gemensam upphandling ger besparingar

Den nya regeringsperioden 2023 medförde också ett nytt regeringsprogram. I den betonar vår regering starkt behovet av kostnadsbesparingar och presenterar gemensam upphandling som ett sätt att uppnå dem. I detta talkooarbete deltar vi som enda enhet för gemensam upphandling inom den offentliga förvaltningen naturligtvis intensivt.

Vi har skickliga sakkunniga med lång erfarenhet av offentlig upphandling. Tillsammans med våra kunder identifierar vi de områden där användningen av gemensam upphandling kan ökas mest effektivt. Genom yrkeskunnig anbudsgivning kan vi leverera högkvalitativa avtal till låga kostnader för offentliga förvaltningar. Det uppstår också kostnadsbesparingar när vi, som en gemensam upphandlingsenhet, utför det administrativa arbetet med anbud och kontrakts­hantering på uppdrag av andra upphandlingsenheter. Vi kontrollerar till exempel regelbundet efterlevnaden av hållbarhetskraven och övervakar våra kontrakterade leverantörers verksamhet och tillförlitlighet för att säkerställa att allt går som planerat under förberedelserna av upphandlingen. Vi vill göra våra kunders arbete så enkelt som möjligt när det gäller offentlig upphandling.

”Vi vill göra våra kunders arbete så enkelt som möjligt när det gäller offentlig upphandling.”

En viktig tidpunkt i början av 2023 var då våra nya kunder välfärdsområdena inledde sin verksamhet. Vi har under årets gång kommit bra igång med samarbetet och alla välfärdsområden har redan anlitat våra gemensamma upphandlingar. I den här årsberättelsen ingår en artikel om Lapplands välfärdsområde som utöver gemensamma upphandlingar också har anlitat våra tjänster för konkurrensutsättning och som utvecklat upphandlings­verksamheten i samarbete med Hansels medarbetare.

Jag vill tacka både våra kunder och vår personal för er goda respons. Kunderna gav oss det allmänna betyget 4,19 för år 2023 och det förträffliga betyget 4,5–4,7/5 åt dem som genomförde våra olika sakkunnigtjänster. Personaltillfredsställelsen hos oss är utmärkt och fortsätter trevligt nog att stiga. Enligt enkät­resultaten är Hansels medarbetare beredda att rekommendera vår arbetsplats för sina bekanta. Den offentliga upphandlingens betydelse och effektivitet är nu allmänt erkänd i vårt samhälle. Som en stor och snabbt växande gemensam upphandlingsenhet har vi ett stort ansvar. Ifjol ökade användningen av gemensam upphandling med cirka 270 miljoner euro och i linje med vår strategi kommer vi att fortsätta sträva efter en betydande tillväxt under de kommande åren.

Vår vision är att vara den primära upphandlingspartnern för våra kunder och, i linje med regeringens program, fokuserar vi för närvarande vår verksamhet på att leverera kostnadsbesparingar för Finland. Låt oss även i framtiden genomföra lyckade upphandlingar tillsammans!

Anssi Pihkala
verkställande direktör

Skriva ut

Intressant för dig

Hansel – den offentliga sektorns upphandlingsenhet

Hansel är ett icke-vinstdrivande aktiebolag vars mål är att öka lönsamheten inom den offentliga sektorn genom effektiva upphandlingar.

Läs artikeln

Utvecklingen av de gemensamma upphandlingarna

2023 var ett lugnare år för gemensam upphandling när det gäller anbuds­för­faranden.

Läs artikeln

Hansel erbjöd sitt stöd inför välfärdsområdets upphandlingsstart

För de yrkeskunniga för upphandling inom alla välfärdsområden var 2023 ett skyndsamt år.

Läs artikeln