Lärdomar från Europa om offentlig upphandling

Jurist Jussi Ratsula och anbudskonsult Satu Salminen utexaminerades från programmet Public Procurement Excellence 2022⁠, ett utbildningsprogram som lanserades och finansierades av Europeiska kommissionen 2018. Programmet syftar att främja de specifika färdigheterna hos yrkesverksamma inom offentlig upphandling och att skapa ett hållbart alumninätverk mellan deltagarna.

Programmet genomfördes av den österrikiska federala upphandlingsmyndigheten (BBG) och Wiens universitet för ekonomi och företagande (WU) som redan har organiserat två tidigare omgångar av utbildningsprogram utöver det som inleddes 2022. Totalt har mer än 90 sakkunniga för offentlig upphandling från över 20 europeiska länder redan deltagit.

”Deltagarna kommer att ha tillgång till en omfattande verktygslåda med verktyg, modeller och metoder för bästa praxis.”

Hansels ledande konsult Annika Hämäläinen deltog i en tidigare omgång av programmet och var närvarande vid slutkonferensen för 2022 års utbildningsprogram i mars dit även alumner från tidigare år bjöds in. Paneldiskussionen vid avslutningskonferensen leddes av Hansels VD Anssi Pihkala. Diskussioner fördes om utvecklingsvägarna för de gemensamma upphandlingsenheternas organisatoriska strukturer och vikten av innovativ och hållbar offentlig upphandling.

Hållbarhet och innovation i centrum för utbildningen

Syftet med programmet Public Procurement Excellence⁠är att stärka den specifika sakkunskapen inom offentlig upphandling. Deltagarna kommer att få tillgång till en omfattande verktygslåda med verktyg, modeller och metoder för bästa praxis som hjälper dem att förbättra och säkerställa bland annat transparenta och kompatibla processer, konkurrenskraftiga och tillgängliga marknader som främjar små och medelstora företags marknadstillträde till centraliserad offentlig upphandling. Programmets huvudteman är genomförandet av grön upphandling och främjandet av innovation⁠ i linje med Europeiska kommissionens rekommendationer om offentlig upphandling.

Deltagarna kommer att dra nytta av den mångåriga marknadsexpertisen inom offentlig upphandling från Europeiska kommissionen och den österrikiska gemensamma upphandlingsenheten, kompletterad med de senaste akademiska kunskaperna från Handelshögskolan i Wien. Utbildningsprogrammet inleddes med en två veckor lång intensivkurs i Wien i september 2022 och avslutades med en vecka lång intensivkurs i Wien i mars 2023. Programmet omfattade 15 studiepoäng och bestod av intensivkurser, distansundervisning, nätstudier och ett examensarbete.

Skriva ut

Intressant för dig

Aktivt internationellt samarbete om hållbarhet

De nordiska upphandlingsenheternas samarbete kring hållbarhet är igen effektivt efter en liten nedgång orsakad av koronaepidemin.

Läs artikeln

I KEINO-akademierna låg fokus på utvecklingen av upphandlings­kompetensen

KEINO:s utvecklingsprogram för strategisk ledning av upphandlingars genomslag, det vill säga KEINO-akademin, fokuserade år 2023 på välfärdsområdena.

Läs artikeln

Betydelsen av säkerhet och beredskap framhävdes

Artificiell intelligens – ett begrepp som väckt mycket debatt inom säkerhetsbranschen i år.

Läs artikeln