I KEINO-akademierna låg fokus på utvecklingen av upphandlings­kompetensen

KEINO:s utvecklingsprogram för strategisk ledning av upphandlingars genomslag, det vill säga KEINO-akademin, var år 2023 inriktad på välfärdsområdena. Tio välfärdsområden runt om i Finland deltog i akademin som pågick från maj till november.

Hansel ansvarade för genomförandet av KEINO-akademin och den leddes av utvecklingschef Riikka Juuma. Dessutom deltog hela personalen för utvecklingstjänster inom upphandlingsverksamheten i genomförandet. Välfärdsområden inledde sin verksamhet först i början av 2023 så när akademin började var de fortfarande nya organisationer. Målet var att i deltagarna i akademin bildar nätverk och får möjlighet till kollegialt lärande. Under akademin uppstod nya samarbetsidéer och man kom överens om att fortsätta dela erfarenheter i framtiden. Deltagarna var glada över möjlighet till sparrning och stöd precis i det här skedet när många frågor fortfarande var oklara och välfärdsområdena är utsatta för stor press.

Akademin bestod av tre sprintperioder med temana

  • strategisk ledning
  • analyser
  • genomslag

Inlärningen sker i ett webbaserat inlärningsforum och på ett gemensamt möte när ett sprint avslutas. Dessutom tilldelade KEINO varje deltagande organisation en fadder som organisationen kunde diskutera sina egna utmaningar i fråga om utvecklingen med. Deltagarnas gemensamma nämnare var behovet av att utveckla processer för ledningen av upphandlingar och ta fram strategiska riktlinjer för dem. Utgående från responsen från välfärdsområdena kunde vi möta dessa behov väl.

”Deltagarna var glada över möjlighet till sparrning och stöd.”

På det sista sprintmötet fick akademideltagarna testa handboken om genomslag där det behandlas ur sex olika perspektiv. Med hjälp av handboken utvärderade deltagarna upphandlingen av serviceboende för äldre med metoden learning café och slutresultatet var en gemensam uppfattning om en så effektfull upphandling som möjligt.

Förutom KEINO-akademin deltog Hansels utvecklingschefer i planeringen av temaakademierna om ledning av upphandlingar med cirkulär ekonomi och ledning av koldioxidsnåla upphandlingar som startade i höstas. De var också sparrare för de medverkande organisationerna, speciellt i fråga om ledning och analysering av upphandlingarna. Temaakademierna fortsatte både till februari 2024.

Skriva ut

Intressant för dig

Aktivt internationellt samarbete om hållbarhet

De nordiska upphandlings­enheternas samarbete kring hållbarhet är igen effektivt efter en liten nedgång orsakad av korona­epidemin.

Läs artikeln

Arbetsrotation ger en möjlighet att bredda sitt perspektiv

Utvecklingschef Maria Röykkä fick i februari 2022 chansen att få bli program­chef för programmet för verkningsfull offentlig upphandling.

Läs artikeln

Hankintakeino.fi: Utvärderingen av Kompetens­centrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling

Av Utvärderingen av Kompetens­centrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling framgår vilket genomslag offentliga upphandlingar har och hur de kan utvärderas och mätas (på finska).

Läs artikeln opens in a new tab