Artificiell intelligens förbättrar kund­upplevelsen och höjer den interna effektiviteten

I teknikvärlden kommer 2023 sannolikt att bli ihågkommet som genombrottsåret för generativa AI-lösningar baserade på stora språkmodeller (mest känt är OpenAI:s ChatGPT). Dessa nya AI-lösningar släpptes snabbt för nästan fri användning av privatpersoner och företag och är specialiserade på att skapa nytt innehåll, t.ex. text, bilder eller ljud, baserat på givna ingångar eller villkor. Till råga på allt verkar dessa nya språkmodeller också ha lärt sig det finska språkets krångligheter med kasus och andra egenheter.

Hos Hansel har vi använt olika AI-lösningar på ett djärvt sätt i flera år nu, särskilt för analysändamål. Nu ville vi göra dessa nya kunskaper tillgängliga för alla våra medarbetare och samtidigt se till att företagshemligheter och konfidentiell information skyddas. Vi utvecklar därför snabbt Hansels interna bästa praxis för användning av nya AI-lösningar, som uppmuntrar till användning av nya funktioner, men som också ger vägledning om säker användning av generativa AI-lösningar.

Utvecklingsprojekten syftar till att leverera en bättre serviceupplevelse

Förutom allmänna AI-hjälpmedel ville vi identifiera spjutspetsprojekt för att utnyttja potentialen hos generativ AI inom specifika problemområden i vår verksamhet. Bland dessa riktade lösningar lanserade enheten för upphandlingsutveckling de första försöken med analys av anbudshandlingar och behandling av förfrågningar om deltagande från DPS. Vi har också byggt en AI-assistent baserad på den upphandlingshandbok som publiceras av finansministeriet, som kan ställa frågor om innehållet i handboken.

”Utöver allmänna AI-assistenter har vi även identifierat spjutspetsprojekt.”

Genombrottsåret för generativ AI är därför ett bra tillfälle att blicka framåt mot 2024, då dessa nya funktioner verkligen bör kunna infria sitt löfte om att förbättra den operativa effektiviteten och kundupplevelsen. Utöver de ovan nämnda användningsområdena lanserar vi också projekt för åtminstone en riktad AI-assistent för att förbättra vår kundservice. AI förväntas redan göra ett mycket stort produktivitetssprång som stöd och ”bästa vän” till vår befintliga kundtjänst.

Dessutom bör man komma ihåg att gränserna mellan AI och den så kallade traditionella digitaliseringen redan nu ofta grumlas. Under 2023 har vi fortsatt att investera i digitaliseringen av våra tjänster, service och verksamhet, användningen av gränssnitt och automatiseringen av processer. I Hansel.fi och de underliggande tävlingspartnerna har vi fäst särskild uppmärksamhet vid serviceupplevelsen, och internt utnyttjar vi gränssnitten effektivare, till exempel i den automatiserade övervakningen av våra avtalsleverantörers ekonomiska uppgifter. I Hilma (hankintailmoitukset.fi) genomfördes en omfattande eForms-reform som revolutionerade hur upphandlingsmeddelanden görs, med ursprung i Europeiska kommissionen, inklusive utveckling av gränssnitt för automatisk verifiering av anbudsgivarnas officiella uppgifter (fullgörandeutredning VHS).*

*Ja, även för den texten anlitades en AI-assistent.

 

Reform av HR-systemet

Hansels intensiva samarbete med Azets Insight fortsatte 2023 då vi beslutade att ta i bruk optionerna om ett HR-system och löneräkning som ingått i konkurrens­utsättningen av ekonomisystemshelheten 2022. Projektet inleddes under våren 2023 och slutfördes i början av november. Systemet kunde tas i bruk på kort tid eftersom vi fortsatte att använda Mepco, som redan innan varit i användning, som bakgrundssystem. Projektet var trots allt krävande eftersom vi beslutade att utöka automatiseringen och bygga nya integrationer jämfört med det tidigare systemet.

Projektet inleddes på allvar efter semestrarna då vi aktivt analyserade processförbättringarna och förde dialoger med olika aktörer. Det digitala teamet arbetade med integrationerna och HR-teamet ansvarade för det övriga praktiska arbetet i samarbete med Azet Insight. Det var spänning i luften när den första löneutbetalningen gjordes längs det ”nya röret” i november. Som en försiktighetsåtgärd flyttades betalningsdatumet till en dag tidigare, men allt gick bra.

Efter ibruktagningen genomförde vi några ytterligare utvecklings­åtgärder eftersom vi ville sprida ut en del av reformerna. I samband med bokslutet får vi dessutom för första gången HR-rapporterna ur det nya systemet när vi ska beräkna den traditionella personalstatistiken.

Skriva ut

Intressant för dig

Utsikter för analytikens framtid

Digitaliseringen av offentlig upphandling i Finland har kommit en bra bit på väg, och mer upphandlings­relaterad data genereras än vad som används.

Läs artikeln

Bättre introduktion

Syftet med Hansels introduktion är att säkerställa att alla får en rättvis och omfattande introduktion i början av sin anställning.

Läs artikeln

Vi fick allt bättre respons av våra intressentgrupper

Kund- och leverantörs­nöjdheten mäts regelbundet inom Hansel.

Läs artikeln