Resultatpremie för att uppmuntra personalen

Kollektivavtalet för anställda som arbetar hos Hansel för perioden 1.4.2023–31.3.2025 undertecknades av Hansel och YTN (De Högre Tjänstemännen). Enligt kollektivavtalet fastställer Hansels styrelse varje år beloppet och kriterierna för resultatpremien. Alla fast anställda omfattas av det systrelaterade bonussystemet efter en sex månaders provanställningsperiod.

Resultatpremien fastställs årligen av bolagets styrelse som i sin tur följer den statliga ägarens anvisningar. Styrelsens ordförande rapporterar om bolagets belöningspolicy och belöningarna för ledningen till aktieägarna vid bolagsstämman. Statens om ägare förväntar sig att företagen integrerar ansvarsfullt företagande i belöningarna. Hos Hansel kan resultatpremien för en anställd uppgå till 15 procent av årslönen, för en medlem i ledningsgruppen kan den ökas till upp till 30 procent av årslönen på grundval av exceptionellt goda prestationer. Resultatpremien utbetalas i efterskott till bolagets anställda i samband med april månads löneutbetalning och utbetalningen förutsätter ett giltigt anställningsavtal på utbetalningsdagen.

”För många anställda är hållbarheten ett belöningskriterium i deras personliga mål.”

Andra än medlemmarna i ledningsgruppen kan dessutom få en så kallad engångsbonus som kan uppgå till mellan 300 och 3 000 euro. En engångsbonus får tilldelas av den verkställande direktören på grund av särskilt goda prestationer utifrån ett förslag av den närmsta chefen vid nästa löneutbetalning.

Resultatpremiekriterierna för ledningen omfattar anlitande av gemensam upphandling, kundnöjdhet, personalnöjdhet, genomförande av tillväxtstrategin (positivt rörelseresultat) och ansvarstagande. Kriterierna för personalens resultatpremie är delvis desamma: anlitande av gemensam upphandling, genomförande av tillväxtstrategin (positivt rörelseresultat) och kundnöjdhet. Sju procent av resultatpremien anknyter till medarbetarens personliga mål. För många anställda är hållbarheten ett belöningskriterium i deras personliga mål.

Skriva ut

Intressant för dig

Personalsiffrorna som hjälp för ledning och utveckling

Utvecklingen av personalssiffrorna följs aktivt upp hos Hansel.

Läs artikeln

Vi fick allt bättre respons av våra intressentgrupper

Hansel mäter regelbundet kund- och leverantörstillfredsställelsen.

Läs artikeln

Tillväxtstrategi

Det första året av tillväxtstrategin 2023–2026 avslutades.

Läs artikeln