Personalstatistik

Sammanställning av personalnyckeltal som förklaras i tabellerna.Sammanställning av personalnyckeltal som förklaras i tabellerna.

 

Personalstyrka

2023 2022 2021 2020 2019
Personal­styrkan i slutet av räkenskaps­perioden (årsverken) 126 121 116 112 113
Personal­styrkan i genomsnitt under räkenskaps­perioden (årsverken) 123 119 116 111 101
Gällande anställnings­förhållanden sammanlagt 31.12 132 128 124 118 116
Ordinarie anställnings­förhållanden av samtliga gällande 31.12 131 127 123 115 115
Tidsbundna anställnings­förhållanden av samtliga gällande 31.12 1 1 1 3 1
Heltids­anställda tidsbundna anställnings­förhållanden 31.12 1 1 1 2 1
Deltids­anställda tidsbundna anställnings­förhållanden 31.12 0 0 0 1 0
Heltids­anställningar (tidsbundna och ordinarie) 31.12 131 127 123 116 114
På moderskaps-­/föräldra­ledighet i genomsnitt 4 8 6 4 1
Ordinarie anställnings­förhållanden 31.12, % 99,2 99,2 99,2 97,5 99,1
Tidsbundna anställnings­förhållanden 31.12, % 0,8 0,8 0,8 2,5 0,9

Könsfördelning

2023 2022 2021 2020 2019
Män 55 56 51 51 53
Kvinnor 77 72 73 67 63

Anställnings­förhållandenas genomsnittliga längd

Arbetsår 2023 2022 2021 2020 2019
40 eller över 3 3 3 2 1
30–39 0 0 0 2 3
20–29 3 0 0 0 0
10–19 32 38 31 27 28
4–9 46 45 43 29 30
1–3 32 27 35 47 43
under ett år 16 15 12 11 11
Personal­styrkan sammanlagt 132 128 124 118 116

Åldersfördelning

 

Personalomsättning

2023 2022 2021 2020 2019
Nya anställnings­förhållanden* 18 17 12 12 33
av vilka i tidsbundna anställnings­förhållanden 1 1 1 3 3
Avslutade anställnings­förhållanden 13 12 7 10 10
av vilka i pension 0 2 1 2 2
Det tidsbundna anställnings­förhållandet upphörde 0 0 1 0 1
Anställnings­förhållandet upphörde under prövotiden 1 2 0 1 1
Antalet som sagt upp sig 12 8 5 6 6
Antalet uppsagda 0 0 0 1 0
Genomsnittlig omsättning, % 11,7 11,3 7,7 9,3 18,5
Utgångs­omsättning, % 9,8 9,4 5,6 8,5 8,6
Utgångs­omsättning, som sagt upp sig, % 9,1 6,3 4,0 5,1 5,2
*Under 2019 inkluderar de nya anställnings­förhållandena 16 personer som började hos Hansel den 2 september 2019 som tidigare anställda till följd av ägar- och affärs­omstruktureringen från KL-Kuntahankinnat Oy.

Nya arbetstagare

Män Kvinnor 30 år eller yngre 31–39 år 40–49 år 50–59 år över 60 år
27,8 % 72,2 % 33,3 % 33,3 % 16,7 % 16,7 % 0 %

Sjukfrånvaro och olycksfall

2023 2022 2021 2020 2019
Antalet olycksfall som lett till sjukfrånvaro under året 2 0 7 1 1
Antalet olycksfall som inträffat under arbetstid under året 1 0 2 4 0
Dödsfall 0 0 0 0 0
Sjukfrånvaro (inkl.vård av sjukt barn) dagar/årsverken 5,2 4,8 3,6 3,0 4,3
Sjukfrånvaro (utan vård av sjukt barn), dagar/årsverken 4,9 4,5 3,3 2,7 3,9
Korta sjukfrånvaron (1–3 dagar) (utan vård av sjukt barn), dagar/årsverken 3,4 3,1 1,4 2,0 2,9
Insjuknade sammanlagt (utan vård av sjukt barn), årsverken 2,6 2,3 1,6 1,3 1,7
Sjukfrånvaro­procent (inkl.vård av sjukt barn) 2,2 2,1 1,5 1,3 1,8
Sjukfrånvaro­procent (utan vård av sjukt barn) 2,1 1,9 1,4 1,2 1,6
Medel använda för hälsovård, €/person/år 602 526 391 296 582
Medel använda för rekreation för personalen, €/person/år 357 264 208 99 296

Examina

2023 2022 2021 2020 2019
Doktors­examen, % 2 2 2 1 1
Högre högskole­examen, % 57 58 57 55 59
Högre yrkeshögskole­examen, % 10 11 10 9 7
Lägre högskole­examen, % 4 4 5 6 5
Yrkeshögskole­examen, % 18 15 14 15 15
Examen på mellanstadiet och andra examina, % 7 8 10 10 10
Utan yrkes­examen, % 3 3 2 3 3

Utbildning

2023 2022 2021 2020 2019
Utbildnings­dagar, dagar/person/år 2 3 4 1 3
Utbildnings­dagar, dagar/person/år, chefer 1 3 5 2 3
Utbildnings­dagar, dagar/person/år, övriga 2 3 4 1 3
Utbildnings­dagar, dagar/person/år, kvinnor 2 3 4 1 2
Utbildnings­dagar, dagar/person/år, män 1 3 4 2 3
Inköpta utbildnings­tjänster, €/person/år 476 969 671 329 644

Betalda resultatpremier (utan soc.avgifter)

2023 2022 2021 2020 2019
tusen euro 913 905 812 509 722

 

Uppgifterna för personal­statistiken kommer huvud­sakligen från företagets HR-system och till viss del från redovisnings­systemet. Arbets­insats­beräkningen (FTE) genomförs i Hansels ekonomienhet.

Skriva ut